Vývoj ekonomické situace v zemích Visegrádské čtyřky po vstupu do Evropské unie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj ekonomické situace v zemích Visegrádské čtyřky po vstupu do Evropské unie
Autor práce:
Burešová, Belinda
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Němcová, Ingeborg
Osoba oponující práci:
Gorčák, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to show the development of the economic situation of the V4 member countries before and especially after joining the EU and compare it with each other. The work also deals with the influence of the EU, as one of many influencing factors, on the development of economic indicators. The theoretical part is focused on defining terms V4 and Europeanization. In the next chapter, the complex macroeconomic development of the V4 countries before their accession to the EU in 2004 is presented by means of time series. public debt and foreign trade) from V4 countries to 2004. The last practical chapter then compares all outputs of the identified economic development of V4 after accession to the EU and formulates conclusions. The conclusion summarizes all key data and outputs of the whole work.
Klíčová slova:
European union; V4; macroeconomic development; Visegrad group,

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
28.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66733_burb00.pdf [1,02 MB]
Oponentura:
61604_gorm03.pdf [65,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
66733_inge.pdf [62,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66733/podrobnosti