Porovnání nástrojů SoapUI a Postman pro testování rozhraní REST API

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Porovnání nástrojů SoapUI a Postman pro testování rozhraní REST API
Autor práce:
Votlučka, Vojtěch
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci:
Doležel, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the comparison of SoapUI and Postman tools for testing the REST API. The thesis first deals with testing of REST API in general. Furthermore, the work presents selected tools for testing, namely SoapUI and Postman. The thesis analyses possibilities of using tools for the purpose of testing REST API. To compare the tools, the criteria are set in the thesis. Based on the criteria, the comparison itself takes place. Thanks to the use of these criteria, a suitable tool for illustrative use in testing a real application is selected. The documentation for this demo is also an auxiliary guide for further use in testing of other applications.The methods of description and explanation are used to achieve the goals of the thesis. These methods allow both the introduction of the REST API testing topic and the introduction of the selected REST API testing tools. One of the main methods used ismulticriterial analysis, which is used to evaluate selected tools, that is SoapUI and Postman. Other methods used are comparison and subsequent synthesis of findings, which are used mainly in the practical part to demonstrate a suitable tool for the purposes of testing the REST API.The result of this thesis is mainly a comparison of two selected tools for testing the REST API, namely SoapUI and Postman. Partial results of the work are the introduction of SoapUI and Postman products, analysis of the use of tools for testing REST API, and subsequent definition of criteria for comparison, which are then used to select a suitable tool for demo. In the demo, the selected tool for testing is used on a real application. This up-to-date presentation of the REST API testing area and tools can also serve as a guide for choosing the right testing tool.
Klíčová slova:
Postman; REST API; SoapUI; software testing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 6. 2017
Datum podání práce:
28. 4. 2019
Datum obhajoby:
07.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62390_xvotv00.pdf [2,52 MB]
Oponentura:
60858_qdolm05.pdf [64,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
62390_buchalc.pdf [63,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62390/podrobnosti