Porodnost a plodnost v českých zemích v 90. letech a současnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Porodnost a plodnost v českých zemích v 90. letech a současnosti
Autor práce:
Holečková, Kristýna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Langhamrová, Jitka
Osoba oponující práci:
Svačinová, Kornélia
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on development of birth rate and fertility in Czech Republic from the 1990s up to the present. The aim of the thesis is to analyze and evaluate birth rete and fertility with another demographic indicators which are closely related. The thesis is divided into three chapters. The first theoretical part evaluates major demographic changes in behaviour among the population and describes changes and trends of birth and fertility not only from the beginning of the observed period, but also before 1990. The second part engages with analysis and graphical illustration of development of birth rate, fertility, marriage or abortion. It compares selected demographic indicators as the number of live born children outside marriage, birth rate and average age of mothers by childbirth between regions of the Czech Republic. The third prognostic part aims to compare real and predicted birth rate from 1966 until 2100.
Klíčová slova:
birth rate; fertility; projection

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Demography
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2018
Datum podání práce:
29. 4. 2019
Datum obhajoby:
03.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69580_xholk17.pdf [2,35 MB]
Oponentura:
61552_xcsek00.pdf [64,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
69580_langhamj.pdf [63,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69580/podrobnosti