Technické aspekty provozu chatbota

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Technické aspekty provozu chatbota
Autor práce:
Tlustý, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vencovský, Filip
Osoba oponující práci:
Karkošková, Soňa
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is focused on technical aspects of running chatbots. Its aim is to create a customchatbot prototype using solely open source software tools. As a secondary goal, this thesisalso aims to compare available open source frameworks for creating chatbots.Firstly, the topic of chatbots is introduced, a short summary of the chatbot history ispresented and several examples of chatbot use cases nowadays are shown. Also use cases byuser roles are shown.In the next part of the thesis, the process of building the prototype is described. Afterchoosing appropriate open source software tools, the virtual environment in which theprototype will be built is set up. The creation of the prototype is commented in detail. Whenthe prototype is complete, its technical parameters are verified and evaluated.
Klíčová slova:
chatbot; scalability; availability; Docker; Kubernetes

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 11. 2018
Datum podání práce:
29. 4. 2019
Datum obhajoby:
29.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68524_tluj00.pdf [1,64 MB]
Veřejná příloha:
18516_tluj00.unknown [2,66 kB]
Veřejná příloha:
18517_tluj00.unknown [1,17 kB]
Oponentura:
61259_xkars05.pdf [63,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
68524_xvenf00.pdf [65,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68524/podrobnosti