Prediction models in e-sports: Generalized autoregressive score and common opponent models

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Prediction models in e-sports: Generalized autoregressive score and common opponent models
Autor práce:
Pikhart, Miroslav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Holý, Vladimír
Osoba oponující práci:
Sokol, Ondřej
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The field of e-sports statistics is getting more popular as e-sports become generally known. In this thesis, we discuss the adaptations of two models with proven usage in sports statistics and their possibilities in the realm of e-sports. The most significant advantage shared by both of these models, known as general autoregressive score model and common opponent model, is that they require only publicly available data in order to forecast future match results. In an empirical study, we test the predictive power of said models on the game Counter-Strike, abbreviated as CS:GO, and introduce another approach to the common opponent model, which accounts for the time-varying performance of modelled teams and slightly improves the predictive ability of the model
Klíčová slova:
general autoregressive score model; result forecasting; common opponent model; e-sports statistics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 6. 2018
Datum podání práce:
29. 4. 2019
Datum obhajoby:
06.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66121_xpikm05.pdf [861,73 kB]
Oponentura:
61961_xsoko00.pdf [64,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
66121_holv00.pdf [64,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66121/podrobnosti