Prediction models in e-sports: Generalized autoregressive score and common opponent models

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Prediction models in e-sports: Generalized autoregressive score and common opponent models
Překlad názvu:
Predikce výsledků e-sport zápasů:Generalized autoregressive score a common opponent modely
Autor práce:
Pikhart, Miroslav
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Holý, Vladimír
Osoba oponující práci:
Sokol, Ondřej
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Kromě populární sportovní statistiky se v posledních letech, společně se vzrůstající oblíbeností e-sports akcí zvyšuje zájem i o e-sport statistiku. V rámci této práce je představena adaptace dvou modelů převzatých ze sportovní statistiky. Oba tyto modely, známy jako general autoregressive score model a common opponent model disponují schopností predikovat výsledek zápasu pouze na základě veřejně dostupných informací jako je čas konání a výsledek. V rámci empirické studie je testována predikční schopnost zmíněných modelů na datech pocházející ze hry Counter-Strike. Kromě aplikace již vytvořených modelů je dále představen alternativní přístup k common opponent modelování, který předpokládá, že síla týmů v čase není konstantní. Tento přístup slabě zvyšuje predikční schopnosti modelu.
Klíčová slova:
e-sports statistika; general autoregressive score mode; predikce výsledků

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 6. 2018
Datum podání práce:
29. 4. 2019
Datum obhajoby:
06.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66121_xpikm05.pdf [861,73 kB]
Oponentura:
61961_xsoko00.pdf [64,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
66121_holv00.pdf [64,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66121/podrobnosti