Důsledky stárnutí obyvatelstva na sociální a zdravotní systém v Jihočeském kraji

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Důsledky stárnutí obyvatelstva na sociální a zdravotní systém v Jihočeském kraji
Autor práce:
Skoblíková, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Průša, Ladislav
Osoba oponující práci:
Krebs, Vojtěch
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku stárnutí obyvatelstva v Jihočeském kraji. Cílem práce je analyzovat a předpovědět demografické důsledky způsobené zvyšováním naděje dožití a zároveň snižováním porodnosti. Varovným signálem této práce je projekce obyvatelstva Jihočeského kraje do roku 2037, která souvisí s otázkou zajištění dostačující péče pro seniory v tomto kraji. V práci jsou vyjmenovány sociální služby pro seniory dostupné v České republice. Tyto služby a kapacity v jednotlivých zařízeních poskytujících sociální služby pro seniory jsou nadále analyzovány. Navazujícím tématem na sociální služby jsou vybrané služby zdravotní péče a hospice v Jihočeském kraji. Kromě demografické analýzy a analýzy kapacity v jednotlivých zařízeních poskytujících sociální služby pro seniory je v práci zkoumán předpokládaný vývoj počtu příjemců příspěvku na péči, který navazuje na projekci obyvatelstva Jihočeského kraje do roku 2037. Vývoj počtu příjemců je zpracován podle dvou scénářů – statického a dynamického. Závěr této práce shrnuje všechny dopady vzniklé vlivem stárnutí populace v Jihočeském kraji.
Klíčová slova:
stárnutí populace; sociální služby; domov pro seniory; domov se zvláštním režimem; příspěvek na péči; demografická projekce; Jihočeský kraj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra demografie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 1. 2019
Datum podání práce:
2. 5. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68392_skov02.pdf [1,01 MB]
Oponentura:
62071_krebs.pdf [62,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
68392_prul01.pdf [62,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68392/podrobnosti