Návrh webové aplikace založené na přístupu Progressive Web Apps

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh webové aplikace založené na přístupu Progressive Web Apps
Autor práce:
Ho, Anh Tu
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Šedivá, Zuzana
Osoba oponující práci:
Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace na přístupu Progressive Web Apps a je určena pro čtenáře, kteří se zajímají o přístup Progressive Web Apps a jeho tvorbu. Cílem práce je návrh a vytvoření webové aplikace SoundForYou s využitím metodiky pro malé softwarové projekty (MMSP) a přístupy mobile first a Progressive Web Apps. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické časti práce jsou v první kapitole stručně popsány webové a mobilní aplikace a jejich porovnání, dále je v samostatné kapitole popsán přístup Progressive Web Apps. V praktické části je hlavním cílem práce návrh a tvorba webové aplikace pomocí metodiky MMSP a s využitím přístupů mobile first a Progressive Web Apps.Výstupem bakalářské práce je webová aplikace a zhodnocení parametrů nově vytvořené aplikace založené na přístupu Progressive Web Apps.
Klíčová slova:
Progressive Web Apps; MMSP; webová aplikace; mobile first

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2019
Datum podání práce:
3. 5. 2019
Datum obhajoby:
19.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68630_hoan01.pdf [1,87 MB]
Veřejná příloha:
18554_hoan01.zip [159,15 kB]
Oponentura:
61531_pavjar.pdf [61,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
68630_sediva.pdf [66,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68630/podrobnosti