Použití konvoluční neuronové sítě pro klasifikační úlohu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Použití konvoluční neuronové sítě pro klasifikační úlohu
Autor práce:
Petráň, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Berka, Petr
Osoba oponující práci:
Chudán, David
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to create and optimize a convolutional neural networkmodel, which will be able to classify selected species of butterflies with the overall accuracyof ≥ 95% on the test dataset.In the theoretical part, the basic concepts of machine learning and artificial intelligence aredefined. Next, the transfer learning method and the selected application area are presented.The practical part deals with the creation of the convolutional neural network model with theuse of the Python library Keras and subsequent optimization of the model. This section alsodescribes the problems that had to be overcome and the means used to do so. In particular, itwas the ineffectiveness and inefficiency of the learning algorithm for selected hyperparametersettings. The problem of overfitting also occurred in several experiments. Finally, the modelis evaluated including the analysis of misclassified cases.The final model achieved overall accuracy of 97,77%, but some weaknesses were identified.Due to the nature of used architecture, the model is unable to recognize multiple butterfliesin one input image.
Klíčová slova:
computer vision; convolutional neural network; Keras; image classification; transfer learning

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2018
Datum podání práce:
6. 5. 2019
Datum obhajoby:
13.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64955_petm09.pdf [5,04 MB]
Veřejná příloha:
18591_petm09.unknown [19,77 MB]
Oponentura:
61926_xchud01.pdf [65,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
64955_berka.pdf [63,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64955/podrobnosti