Životní cyklus projektu Document Storage 2

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Životní cyklus projektu Document Storage 2
Autor práce:
Čuřík, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Luc, Ladislav
Osoba oponující práci:
Březina, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the project life cycle and project management of the Document Storage 2 by the client in the selected company. The reader gets to know the Document Storage system worked before the project started and why it was good to improve the system, how the project proceeded and ended up.The aim of this thesis is to apply internal project management methodology in the selected company to Document Storage 2 project (web application for document storage), describe the entire project life cycle, then evaluate the achieved benefits after the implementation of the new solution by comparison with the original solution and propose further options for the system improvement.The theoretical part describes the theory of project management, life cycle models and other important concepts of this theme.The practical part builds on the theoretical basis of the first part of the thesis and will also include the specification of new system requirements, system testing and communication with the supplier via Trello tool to manage suggestions and requests for additions or corrections.At the end of the thesis I evaluate the course of the project, the final product and the benefit of the new solution for the company and its users.
Klíčová slova:
project; project life cycle; project management; Document Storage 2

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 1. 2019
Datum podání práce:
9. 12. 2019
Datum obhajoby:
24.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68215_curj00.pdf [1,06 MB]
Oponentura:
60916_Březina.pdf [62,09 kB]
Hodnocení vedoucího:
68215_lucl01.pdf [64,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68215/podrobnosti