Statistika a její využití (zneužití) při tvorbě informací

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Statistika a její využití (zneužití) při tvorbě informací
Autor práce:
Šíp, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bartošová, Jitka
Osoba oponující práci:
Bína, Vladislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the concept of statistics and its use, or its misuse. The theoretical part deals with two major topics, namely statistics, its history, its use, its division and its methods, while this thesis also deals with how these methods can be influenced as well as public opinion,which can be affected by statistics. This topic includes, the development of public opinion, opinion polls, and factors that can influence public opinion. The practical part deals with the questionnaire survey, which was carried out using the internet portal splň-to.cz, which was attended by 163 respondents. Three research questions were examined.MS Excel was used for data analysis. The results of this statistical survey can be found at the end of this thesis.
Klíčová slova:
Statistica; Masmedia; Public opinion

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 4. 2018
Datum podání práce:
6. 5. 2019
Datum obhajoby:
06.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65863_sipm01.pdf [1,79 MB]
Veřejná příloha:
18539_sipm01.xlsx [824,39 kB]
Oponentura:
61396_bina.pdf [343,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
65863_bartosov.pdf [68,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65863/podrobnosti