Division Carve-Out: Change Management Case Study

Autor práce: Zvarková, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci: Baranec, Tibor

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Division Carve-Out: Change Management Case Study
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The main objective of the thesis is to analyze change and its management in former Industry Solutions division, today a standalone company (The Company), which took place during its carve-out from The Corporation. In the Case study, the author applies concepts and frameworks from the Methodology to evaluate The Company’s change process, employees’ resistance, and managers’ leadership during the period of change. The qualitative research is based on information gathered from comprehensive interviews conducted with managers and employees of The Company. The analysis reveals, that at first sight successful carve-out (considering only improved financial results) had a variety of inefficiency drawbacks on the change management side. These drawbacks were caused by change leadership, which lacked proper communication and collaboration with employees. Consequently, employees resisted the change and managers were left to bear the entire burden of the carve-out. If they had used proper change management practice, the change would have been implemented more efficiently. Based on the main findings, the author proposes The Company several recommendations for its upcoming organizational change.
Klíčová slova: Organizational Change; Carve-out; Change Management; Resistance to Change; Change Leadership

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2018
Datum podání práce: 9. 5. 2019
Datum obhajoby: 10.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67305_zvaz00.pdf [1,47 MB]
Oponentura63454_Baranec.pdf [764,09 kB]
Hodnocení vedoucího67305_danielap.pdf [372,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67305/podrobnosti