Analysis of Intraorganizational Change Implementation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of Intraorganizational Change Implementation
Překlad názvu:
Analýza Implementace Intraorganizačních Změn
Autor práce:
Zhuzha, Kateryna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Cupova, Martina
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Řízení změn je důležitou oblastí studia již po několik dekád. Navzdory množství teorií a modelů změn, které byly doposud vytvořeny, je ale úspěšnost změn v organizacích velmi nízká – jen jedna třetina programů zaměřených na změnu řízení totiž vede k pozitivním závěrům. Tato diplomová práce se proto zaměřuje na analýzu implementace intraorganizačních změn prostřednictvím systematického srovnání akademických a praktických výzkumů, ve kterých se snaží nejprve nalézt rozdíly ve dvou základních přístupech, a posléze identifikovat nejlepší postupy. Konkrétně v akademickém výzkumu byly identifikovány nedostatky, co se týče využití konkrétních postupů a metod na implementaci změn. Naproti tomu praktický výzkum poskytl detailní náhled na konkrétní nástroje, které mohou firmám pomoci k úspěchu. Autorka následně rozvíjí obor řízení změn pomocí analyzování případové studie intraorganizační změny implementované ve zvolené společnosti. Závěry pak poskytují příklady konkrétních mechanismů, postupů a nástrojů, které mohou být využity v projektech zaměřených na implementaci změn
Klíčová slova:
změna; organizace; implementace změn; modely změn; řízení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 10. 2018
Datum podání práce:
11. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67536_zhuk00.pdf [1,26 MB]
Oponentura:
63494_Cupova.pdf [134,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
67536_danielap.pdf [374,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67536/podrobnosti