Analysis of Intraorganizational Change Implementation

Autor práce: Zhuzha, Kateryna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci: Cupova, Martina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analysis of Intraorganizational Change Implementation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Change management has been a critical field of study for decades. Despite the variety of theories and change models developed, the success rate of change efforts in organizations remains low – only one-third of the change programs succeed to deliver the promised results. The given thesis analyzed intra-organizational change implementation through reviewing scholarly and practitioner research, aiming to find differences in the two approaches and arrive at best practices. A gap has been identified in the scholarly research in regards to concrete tools and mechanisms to implement change. Nevertheless, practitioners’ research offered an insightful look into specific instruments companies can use to succeed. The author further enhanced the field of change implementation through analyzing a case study on intra-organizational change implemented in a given company. The findings provide examples of concrete mechanisms, ways and tools that can be used for implementing change projects.
Klíčová slova: Change; Management; Implementation; Change Models; Organization; Change Implementation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2018
Datum podání práce: 11. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67536_zhuk00.pdf [1,26 MB]
Oponentura63494_Cupova.pdf [134,27 kB]
Hodnocení vedoucího67536_danielap.pdf [374,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67536/podrobnosti