Designing solutions to solve Bootstrap entrepreneurship problems. A case study of Tropikana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Designing solutions to solve Bootstrap entrepreneurship problems. A case study of Tropikana
Překlad názvu:
The Use of Design Thinking and Lean Start-Up Methodologies to Market-Test a Bootstrap Business Idea
Autor práce:
Loaiza Perez, Daniel Felipe
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Ryška, Tomáš
Osoba oponující práci:
Říha, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
In this thesis, I focus on the use of design thinking and lean tools to solve my needs as a bootstrapped entrepreneur going through an ideation phase. My starting point is an idea for a clothing brand and the millennial demographic. In the thesis, I present secondary research to explain the limitations of a bootstrapped entrepreneur and present the theories of Design Thinking and Lean Start-up, its methodologies, values, philosophies and tools. Then, I use ethnographic fieldwork observations (primary research) as departure point to, through the use of design thinking and lean tools, develop concept, product prototype, test the market and arrive to recommendations towards an iterative market-learning process for the business idea. I finally provide a roadmap for other bootstrapped entrepreneurs like myself that shows how to transform a business idea into a market-test that can lead to a business model or save valuable resources through fast market testing.
Klíčová slova:
Design Thinkin; Lean Start-up; Market Test

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 12. 2017
Datum podání práce:
11. 5. 2019
Datum obhajoby:
11.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65587_load00.pdf [1,96 MB]
Veřejná příloha:
18683_load00.pdf [1,96 MB]
Oponentura:
63452_Říha.pdf [417,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
65587_ryst01.pdf [69,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65587/podrobnosti