Finanční analýza společnosti BK Mladá Boleslav a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza společnosti BK Mladá Boleslav a.s.
Autor práce:
Hesová, Františka
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Huňáček, Pavel
Osoba oponující práci:
Rudolfová, Lucie
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to perform financial analysis of company BK Mladá Boleslav a. s. in the time period from May 2012 to April 2017 and to compare it with rival businesses. The thesis contains theoretical introduction, which is followed by horizontal and vertical analysis Consecutively evaluates ratio indicators and financial situation of the company by bankruptcy models. For the thesis are used publicly publicated data.
Klíčová slova:
financial analysis; ratio indicators ; horizontal and vertical analysis; BK Mladá Boleslav a. s.; hockey club

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 10. 2018
Datum podání práce:
15. 5. 2019
Datum obhajoby:
13.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67279_hesf00.pdf [795,96 kB]
Oponentura:
63067_xrudl03.pdf [136,87 kB]
Hodnocení vedoucího:
67279_xmasp00.pdf [128,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67279/podrobnosti