Srovnání ekonomického vývoje jednotlivých zemí V4 od roku 2000

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Srovnání ekonomického vývoje jednotlivých zemí V4 od roku 2000
Autor práce:
Blažek, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Breňová, Lubomíra
Osoba oponující práci:
Adámek, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl vybrat vhodné makroekonomické ukazatele pro srovnání ekonomického vývoje zemí Visegradské čtyřky v období od roku 2000 do roku 2017 a pomocí těchto ukazatelů jednotlivé země porovnat a zjistit, zdali je možné říci, která země V4 si v uplynulém období vedla nejlépe. V teoretické části byl mezi hlavní ukazatele zařazen index růstu hrubého domácího produktu, míra inflace, míra nezaměstnanosti, vývoj běžného účtu platební bilance v poměru k HDP, schodek státního rozpočtu a další. Praktická část se zabývá porovnáváním jednotlivých zemí Visegrádské čtyřky, tedy České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. V druhém úseku praktické části je předvedeno, jak lze porovnat čtyři nejvýznamnější ukazatele v jednom grafu a jak by vypadal vzorec tyto ukazatele kombinující. V závěru je provedena diskuse nad zjištěnými skutečnostmi a konstatováno, že pro porovnání ekonomického vývoje vždy záleží, co je nejdůležitější pro obyvatele dané země.
Klíčová slova:
Inflace; Nezaměstnanost; Běžný účet platební bilance; HDP; Visegradská čtyřka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra manažerské ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2019
Datum podání práce:
13. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68777_blaj06.pdf [871,15 kB]
Oponentura:
62589_adamek.pdf [478,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
68777_brenova.pdf [154,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68777/podrobnosti