Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vývoj HDP ČR po vstupu do EU - komparace se Slovenskem

Autor práce: Schubert, Michael
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Nečadová, Marta
Osoba oponující práci: Macáková, Libuše

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj HDP ČR po vstupu do EU - komparace se Slovenskem
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na makroekonomickou analýzu České republiky po vstupu do EU a srovnání se Slovenskou republikou. Největší pozornost je věnována především ukazateli hrubého domácího produktu a jeho vývoji mezi roky 2004-2018. Pozornost je věnována i interpretačním omezením týkajících se HDP. V souvislosti s tím jsou zmíněny alternativní ukazatele RHDD a HND.
Klíčová slova: Makroekonomická analýza; HDP; HND; RHDD

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj HDP ČR po vstupu do EU - komparace se Slovenskem
Překlad názvu: GDP in the Czech republic after accession to the European Union – comparison with Slovakia
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis focuses on macroeconomic analysis of the Czech Republic after European Union accession, compared with Slovakia. Major attention is paid to gross domestic product and its development between years 2004 and 2018. The research also includes basic interpretive limitations of the GDP. Following that, some alternative indicators are mentioned, particularly GNI and RGDI.
Klíčová slova: GDP; GNI; RGDI; Macroeconomic analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64885_schm04.pdf [628,17 kB]
Oponentura62482_macakova.pdf [434,05 kB]
Hodnocení vedoucího64885_necadova.pdf [393,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64885/podrobnosti