Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Připravenost ČR na Průmysl 4.0

Autor práce: Kliment, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sirůček, Pavel
Osoba oponující práci: Džbánková, Zuzana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Připravenost ČR na Průmysl 4.0
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem práce je prozkoumat míru připravenosti České republiky na příchod Průmyslu 4.0. Pozornost je soustředěna zejména na ekonomickou a sociální sféru z pohledu vlády ČR. Práce vychází ze zkoumání již zpracovaných případových studií a výzkumů na jejichž základě je na konci sestaveno pět doporučení pro ČR, které by ji mohly pomoci při implementaci celého konceptu. Zároveň by tyto doporučení mohly pomoci ČR přiblížit se svému kýženému cíli stát se do roku 2030 technologickým lídrem Evropy. Země budoucnosti, jak ji vláda nově nazvala, k tomu má předpoklady. Zatím ale zaostává za světovými lídry, a to především z hlediska průmyslové excelence a hodnotového systému. To, zda nakonec bude schopna dosáhnout svých cílů bude záležet jen a jen na odhodlanosti vlády splnit své závazky a držet se plánu, který slibuje „lepší zítřky“.
Klíčová slova: technologie Průmyslu 4.0; efektivní rekvalifikace; Česká republika; Průmysl 4.0; tradiční průmyslová země

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Připravenost ČR na Průmysl 4.0
Překlad názvu: Readiness of the Czech Republic for Industry 4.0
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of the thesis is to analyze the level of readiness of the Czech Republic for the incoming fourth industrial revolution. Particular attention is paid to the economic and social area from the perspective of the Czech government. The work is based on the analysis of case studies and researches which have been already conducted. As a result, there are five recommendations for the Czech Republic that could potentially help in the process of implementation. At the same time, these recommendations could possibly help the Czech Republic to move closer to its desired goal of becoming the European technology leader by 2030. The Country For The Future, as the government has recently called it, should be ready. However, it is still lagging behind the world leaders, especially in terms of industrial excellence and the value system. Whether it will eventually be able to achieve its goals will depend on the government´s determination to fulfill its commitments and stick with the plan which promises a “better future”.
Klíčová slova: The Czech Republic; Industry 4.0; Industry 4.0 technology; traditional industrial country; effective retraining

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2017
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62089_klit02.pdf [2,33 MB]
Oponentura62851_dzbank.pdf [503,48 kB]
Hodnocení vedoucího62089_sirucek.pdf [141,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62089/podrobnosti