Analysis of currency exchange rate regime and its effect on economy in four post-soviet countries such as: Russia, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia

Autor práce: Katibli, Nazifa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Osoba oponující práci: Šíma, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analysis of currency exchange rate regime and its effect on economy in four post-soviet countries such as: Russia, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Exchange rate regimes are believed to have significant effect on economy of the countries, as they can directly affect trade, foreign investment and economic growth. Choice of an exchange rate regime is an important decision made by national monetary authorities. This paper will analyze how exchange rates and currency regime influenced GDP growth, inflation, exports& imports and foreign direct investment in selected four countries (Russia, Kazakhstan, Azerbaijan and Georgia) during 2007-17. Moreover, paper will try to explain reasons behind choice of particular regimes and whether they were sustainable and efficient for domestic economies. That said, main target of this thesis is to establish relationship between real effective exchange rates and before-mentioned economic indicators. Moreover, research will try to define how particular exchange rate arrangement influenced economies of the countries.
Klíčová slova: exchange rates; monetary policy; currency regime; exchange rate arrangement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2018
Datum podání práce: 20. 5. 2019
Datum obhajoby: 11.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67842_katn00.pdf [838,32 kB]
Oponentura63007_xsimo09.pdf [238,96 kB]
Hodnocení vedoucího67842_bruna.pdf [74,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67842/podrobnosti