Finanční analýza společností Nestlé Česko, s. r. o., a Nestlé Slovensko, s. r. o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza společností Nestlé Česko, s. r. o., a Nestlé Slovensko, s. r. o.
Autor práce:
Hansko, Ján
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dufková, Eva
Osoba oponující práci:
Pham, Hoang Long
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of this bachelor thesis is to carry out an external financial analysis and mutual comparison of Nestlé Česko, s.r.o. a Nestlé Slovensko, s.r.o for the period between 2013 and 2017.This bachelor thesis consists of two main parts. The first one, methodical part deals with procedures of financial analysis that are later used in practical part. The second one, practical part contains aplication of procedures and models from methodical part to Nestlé Česko and Nestlé Slovensko. The practical part also compares results of financial analysis with competitors.
Klíčová slova:
Nestlé Slovensko; vertical analysis; financial ratios; bankruptcy and scoring models; financial analysis; Nestlé Česko; horizontal analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2018
Datum podání práce:
21. 5. 2019
Datum obhajoby:
04.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67086_hanj09.pdf [1,44 MB]
Oponentura:
61218_xphah01.pdf [231,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
67086_dufkova.pdf [218,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67086/podrobnosti