Efektívnosť verejných výdavkov na zdravotníctvo

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Efektívnosť verejných výdavkov na zdravotníctvo
Překlad názvu:
Efektivnost veřejných výdajů na zdravotnictví
Autor práce:
Kodajová, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Maaytová, Alena
Osoba oponující práci:
Kábelová, Lucie
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zdravotního systému Slovenska, Norska a Španělska a zkoumá efektivnost vynakládaných financí na zdravotnictví. V teoretické části práce je popisován základní typ zdravotnických systémů a jsou charakterizovány konkrétní zdravotnické systémy ve vybraných zemích, přičemž je kladen důraz na porovnání formy financování. Praktická část je zaměřena na analýzu veřejných a soukromých výdajů na zdravotnictví v jednotlivých zemích v letech 2007-2017. Dále je v praktické části zkoumána závislosti veřejných výdajů na zdravotnictví a vybraných ukazatelů kvality zdravotní péče v Slovenské republice, Norsku a Španělsku.
Klíčová slova:
veřejné a soukromé výdaje na zdravotnictví; efektivnost výdajů; zdravotní systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 1. 2019
Datum podání práce:
23. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68599_kodm04.pdf [837,07 kB]
Oponentura:
63443_qkabl00.pdf [141,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
68599_maaytova.pdf [168,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68599/podrobnosti