Znalost Národní účetní rady mezi vysokoškolskými studenty

Autor práce: Krejčíková, Victorie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Osoba oponující práci: Vašek, Libor

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Znalost Národní účetní rady mezi vysokoškolskými studenty
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce je věnována znalosti Národní účetní rady a jejich Interpretací mezi vysokoškolskými studenty studujícími ekonomické obory. Pomocí výsledků provedeného průzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření a jejich porovnáním s průzkumem provedeným v roce 2014 bylo možné vyhodnotit, že znalost NÚR a jejich Interpretací vzrostla a více než polovina respondentů má zájem se o dané oblasti dozvědět více. Struktura bakalářské práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je rozebírána Národní účetní rada. Druhá kapitola je věnována Interpretacím a v závěrečné třetí kapitole je vyhodnoceno dotazníkové šetření.
Klíčová slova: Národní účetní rada; Interpretace Národní účetní rady; rezerva na splatnou daň

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Znalost Národní účetní rady mezi vysokoškolskými studenty
Překlad názvu: Knowledge of the National Accounting Council among university students
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bachelor thesis is focused on the National Accounting Council and its Interpretations among university students who study economics. According to results of two surveys from 2014 and 2019 that were compared, was evaluated that the knowledge of National Accounting Council and its Interpretations has increased. More than one half of respondents are interested in strengthening knowledge in this area. The structure of this Bachelor thesis is divided into three chapters. The National Accounting Council is analysed in the first chapter. Second chapter is focused on Interpretations of the National Accounting Council and the evaluation of the survey covers the last chapter.
Klíčová slova: Income tax reserve; National Accounting Council; Interpretation of National Accounting Council

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2019
Datum podání práce: 23. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce68348_krev06.pdf [713,84 kB]
Oponentura60808_vasek.pdf [675,86 kB]
Hodnocení vedoucího68348_skaj01.pdf [91,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68348/podrobnosti