Komparácia dane z príjmov fyzických osôb Slovenskej a Českej republiky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparácia dane z príjmov fyzických osôb Slovenskej a Českej republiky
Autor práce:
Mikušová, Hana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kábelová, Lucie
Osoba oponující práci:
Vančurová, Alena
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá komparáciou dane z príjmov fyzických osôb Slovenskej a Českej republiky. Prvá kapitola popisuje vývoj tejto dane v oboch krajinách a ich harmonizáciu. Druhá kapitola rozoberá daň z príjmov fyzických osôb na Slovensku, jej jednotlivé čiastkové základy dane a zľavy. Tretia kapitola je venovaná českej dani z príjmov fyzických osôb a podobne ako druhá, rozoberá daň po jednotlivých čiastkových základoch dane a zároveň popisuje zľavy a odpočty. Posledná kapitola tvorí hlavnú časť práce. Na jednotlivých praktických príkladoch je pomocou efektívnej daňovej sadzby porovnané daňové zaťaženie poplatníkov.
Klíčová slova:
Česká republika; Slovenská republika; daň z príjmov; fyzická osoba

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 1. 2019
Datum podání práce:
25. 5. 2019
Datum obhajoby:
13.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68445_mikh00.pdf [13,12 MB]
Oponentura:
63319_vancura.pdf [169,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
68445_qkabl00.pdf [138,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68445/podrobnosti