Finanční analýza a krátkodobý finanční plán společnosti Patria Finance a. s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza a krátkodobý finanční plán společnosti Patria Finance a. s.
Autor práce:
Šimůnek, Jiří
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Staňková, Veronika
Osoba oponující práci:
Huňáček, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The purpose of this this bachalore thesis is to make a financial analysis of Patria Finance,a.s. for the years 2013 – 2017 and and do the short term financial plan for the year 2018. It is nonbank investment company. In the methodical part of this thesis there are described all the methods which are used in the practical part. In the practical part there are used those methods. It is vertical and horizontal analysis, ratio indicators and then there is a comparation with the biggest competitor and industry average. In the end of the practical part I showed a short term financial plan for the year 2018, which is planned profit and loss statement.
Klíčová slova:
short term financial plan; ratio indicators; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 10. 2018
Datum podání práce:
28. 5. 2019
Datum obhajoby:
12.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67537_simj14.pdf [508,46 kB]
Oponentura:
63165_xmasp00.pdf [132,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
67537_xstav31.pdf [464,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67537/podrobnosti