Finanční analýza a finanční plán Ferona, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza a finanční plán Ferona, a.s.
Autor práce:
Mráčková, Hana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dvořák, Jan
Osoba oponující práci:
Červený, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is a financial analysis of the company Ferona for years 2013-2017 including a comparison with other companies and a short-term plan for 2018. The company deals with the purchase and sales of metallurgic materials.The thesis is subdivided into three parts. First part deals with the description of all methods and procedures, which are subsequently applied to the company. The second part is concerned with practical aspects which involve horizontal and vertical analysis, calculation of parameters, comparison with competing companies and prediction of financial hardship. The last part contains financial outline for year 2018, which is based on up-to-the-present development of individual items and expected future development.
Klíčová slova:
Horizontal and vertical analysis; Ratio indicators; Financial distress prediction models; Financial analysis; Ferona

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 1. 2019
Datum podání práce:
29. 5. 2019
Datum obhajoby:
10.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68566_mrah00.pdf [1,42 MB]
Oponentura:
61076_xcerm113.pdf [137,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
68566_xdvoj67.pdf [287,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68566/podrobnosti