Dopad navrhovaných změn v oblasti zdanění příjmů fyzických osob a odvodů sociálního pojištění

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopad navrhovaných změn v oblasti zdanění příjmů fyzických osob a odvodů sociálního pojištění
Autor práce:
Bartošíková, Sophie
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Finardi, Savina
Osoba oponující práci:
Kábelová, Lucie
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Stanoveným cílem bakalářské práce je analýza dopadů navrhovaných změn Ministerstva financí ČR pro rok 2019. Novela by se týkala především zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Změny v odvodech ve veřejném zdravotním pojištění se týkají osob bez zdanitelných příjmů. Hlavní metodou je vytvoření modelových situací, ve kterých jsou určeni poplatníci z vybraných příjmových skupin. Pro komparaci změn je ve výpočtech pro daňovou povinnost využita efektivní daňová sazba a pro změny v odvodových povinnostech poplatníků je ukazatelem změna vyměřovacího základu, tedy změna celkového pojistného. Při výpočtech daně z příjmů po změně se mění základ daně a využívá se nová lineární sazba daně 19 %. U osob samostatně výdělečně činných je navíc ještě možnost odpočtu 75 % zaplaceného pojistného. Pro osoby bez zdanitelných příjmů se analýza soustředí na změnu vyměřovacího základu. Analýza dopadu všech změn ukázala, že by nově nastavené zdanění příjmů mělo na většinu zaměstnanců minimální efekt. Naopak osoby samostatně výdělečně činné by si snížením pojistného polepšily.
Klíčová slova:
pojistné sociálního pojištění; daň z příjmů fyzických osob; efektivní daňová sazba; vyměřovací základ

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 11. 2018
Datum podání práce:
29. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67720_bars00.pdf [728,48 kB]
Oponentura:
63353_qkabl00.pdf [138,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
67720_xfins00.pdf [146,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67720/podrobnosti