Robotizace financniho oddeleni

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Robotizace financniho oddeleni
Autor práce:
Lacina, Kamil
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Škerlíková, Tatiana
Osoba oponující práci:
Pham, Hoang Long
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje úspory plynoucí z robotizace v rámci back office oddělění na příkladu ve finančním oddělení. Hlavním cílem je vypočítání ekonomických dopadů po zefektivnění procesů především díky snížení časové náročnosti, tj. 7 hodin měsícně ve vybrané společnosti. Příklad je založen na reálném problému ve skutečném finančním oddělení a v současnosti organizace využívá výstupy z této práce. Popisovaná automatizace procesů probíhá s pomocí programového příslušenstí Microsoft Office. Důvodem pro využití Microsoft Office jednoduché naprogramování s flexibilitou využití a tím nižší pořizovací náklady. V práci vysvětluji možnosti naprogramovatelného kódu pro back office oddělení. Na ilustrativním příkladě založeném na reálném procesu docházím při porovnání nákladů za zaměstnance v případě implementace k úspoře v hodnotě 2697 Kč měsícně. Kód také přináší pozitivní externality v podobě lepší transparentnosti pro zaměstnance a nižší chybovosti. V závěru práce navrhuji jak zabezpečit, aby bylo back office oddělení vedeno efektivně v souvislosti s možnostmi automatizace použitím VBA.
Klíčová slova:
Investiční plánování; Investice do ICT; VBA; Automatizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 2. 2019
Datum podání práce:
30. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68587_lack00.pdf [748,16 kB]
Oponentura:
63316_xphah01.pdf [277,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
68587_xsket01.pdf [282,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68587/podrobnosti