Srovnání vybraných účetních softwarů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Srovnání vybraných účetních softwarů
Autor práce:
Duongová, Minh Anh
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hora, Michal
Osoba oponující práci:
Křivanec, Oto
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předmětem této bakalářské práce „Srovnání vybraných účetních softwarů“ je analýza a komparace vybraných ekonomických softwarů. Úvod shrnuje legislativní požadavky kladené na formu vedení účetnictví, dále jsou rozebrána kritéria, která by měl podnik hodnotit při výběru nového účetního softwaru. V následující kapitole jsou v obecné rovině popsány a rozděleny informační systémy. Praktická část obsahuje popis a porovnání vybraných účetních programů, a to z hlediska dostupných variant a funkcionalit. V poslední kapitole je nastíněno využití ekonomického systému POHODA a informačního systému MONEY S4 ve společnosti EIBD, s.r.o. a samotný závěr kapitoly přináší komparaci výsledků programů, jejichž informace byly získány prostřednictvím vyplněného dotazníku zadaného zaměstnanci společnosti.
Klíčová slova:
účetnictví; analýza; moduly; informační systém; účetní informační systémy; ERP systémy; ekonomický software POHODA; informační systém MONEY S4

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 10. 2018
Datum podání práce:
30. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67396_duom00.pdf [1,32 MB]
Oponentura:
60913_xkrio08.pdf [517,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
67396_hora.pdf [89,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67396/podrobnosti