Hospodaření dopravních podniků ve vybraných městech ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hospodaření dopravních podniků ve vybraných městech ČR
Autor práce:
Přenosil, Tadeáš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Maaytová, Alena
Osoba oponující práci:
Klazar, Stanislav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování městské hromadné dopravy. V práci je provedena analýza financování a hospodaření dopravních podniků. Pro tyto účely byly zvoleny tři největší dopravní podniky v České Republice. Pozornost je také věnována spolufinancování dopravních podniků z veřejných zdrojů.
Klíčová slova:
veřejný statek; dopravní podnik; financování hromadné dopravy; hospodaření dopravních podniků

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2018
Datum podání práce:
30. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66877_xpret09.pdf [728,76 kB]
Oponentura:
63493_klazar.pdf [150,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
66877_maaytova.pdf [168,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66877/podrobnosti