Hospodaření dopravních podniků ve vybraných městech ČR

Autor práce: Přenosil, Tadeáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Osoba oponující práci: Klazar, Stanislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hospodaření dopravních podniků ve vybraných městech ČR
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování městské hromadné dopravy. V práci je provedena analýza financování a hospodaření dopravních podniků. Pro tyto účely byly zvoleny tři největší dopravní podniky v České Republice. Pozornost je také věnována spolufinancování dopravních podniků z veřejných zdrojů.
Klíčová slova: veřejný statek; dopravní podnik; financování hromadné dopravy; hospodaření dopravních podniků

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hospodaření dopravních podniků ve vybraných městech ČR
Překlad názvu: Economy of public transportation in selected cities of Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor’s thesis deals with financing of public transportation. The thesis analyses the financing and management of public transport enterprises. For those purposes were chosen the three biggest public transport enterprises in Czech Republic. Furthermore the thesis deals with co-financing of public transport enterprises from public resources.
Klíčová slova: financing of public transportation; management of public transport enterprises; public transport enterprise; public good

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2018
Datum podání práce: 30. 5. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66877_xpret09.pdf [728,76 kB]
Oponentura63493_klazar.pdf [150,76 kB]
Hodnocení vedoucího66877_maaytova.pdf [168,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66877/podrobnosti