Úprava výsledku hospodaření právnických osob na základ daně z příjmu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Úprava výsledku hospodaření právnických osob na základ daně z příjmu
Autor práce:
Oravcová, Lucia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šindelář, Michal
Osoba oponující práci:
Molín, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the transformation of trading result, found in accounting to corporation income tax base. Its main goal is to point out the differences between accounting view and taxes view of expenses and to show how to find out tax base using theory and laws and also by using a specific fictitious example.
Klíčová slova:
trading result; corporate income tax; tax base; expense; non-tax deductible; tax-deductible

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 10. 2018
Datum podání práce:
31. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67169_oral00.pdf [840,36 kB]
Oponentura:
62783_molj01.pdf [97,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
67169_xsinm00.pdf [148,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67169/podrobnosti