Finanční analýza a finanční plán podniku EPCD CZ&SK s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza a finanční plán podniku EPCD CZ&SK s.r.o.
Autor práce:
Nguyen, Phuong Trang
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pham, Hoang Long
Osoba oponující práci:
Dufková, Eva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The purpose of this bachelor thesis is to conduct a thorough financial analysis of EPCD CZ&SK during the period 2013 – 2017. Another aim of this thesis is to draw a comparison across other competitors as well as evaluating financial performance of the selected company and lastly drafting a short term financial plan. The main source of company’s income comes from the import and distribution of Christian Dior cosmetics for the Czech and Slovak Republic.The first part of the bachelor thesis delves into the methodological part, which explains all of the indicators, methods and models. These are then applied in the analytical part, which consists of horizontal and vertical analysis, calculations of ratio indicators, comparison with competitors and financial health assessment through bankruptcy and creditworthy models. To conclude, a short-term financial plan with a forecast of the company's future development for 2018 will be outlined.
Klíčová slova:
EPCD; horizontal and vertical analysis; financial plan; financial analysis; ratio indicators; bankruptcy and insolvency prediction models

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 2. 2019
Datum podání práce:
1. 6. 2019
Datum obhajoby:
18.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68749_ngup05.pdf [1018,11 kB]
Oponentura:
61145_dufkova.pdf [225,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
68749_xphah01.pdf [136,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68749/podrobnosti