Analýza dopadu přijetí IFRS 9 na středoevropské banky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza dopadu přijetí IFRS 9 na středoevropské banky
Autor práce:
Zuklínová, Alžběta
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Novotný, Jan
Osoba oponující práci:
Procházka, David
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Následující práce má za cíl zanalyzovat, na čem závisí doúčtování opravných položekk úvěrovým pohledávkám v prostoru středoevropských bank, zároveň se zaměřuje i napřípadné změny v klasifikaci finančních aktiv plynoucích z rozdílných požadavků IAS 39a IFRS 9. Výzkum je proveden na 14 středoevropských bankách. Teoretická část práce jezaměřena na vysvětlení problematiky očekávaných úvěrových ztrát a kategorizace finančníchaktiv v rámci standardu IFRS 9 na základě stanovení obchodního modelu a SPPI testu.
Klíčová slova:
IFRS 9; IAS 39; ECL; Stage; opravné položky; FVtPL; FVtOCI; amortized cost; SPPI; obchodní model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 12. 2018
Datum podání práce:
2. 6. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68037_zuka00.pdf [1,22 MB]
Oponentura:
60739_prochazd.pdf [226,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
68037_xnovj88.pdf [190,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68037/podrobnosti