Analýza dopadu přijetí IFRS 9 na středoevropské banky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza dopadu přijetí IFRS 9 na středoevropské banky
Autor práce:
Zuklínová, Alžběta
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Novotný, Jan
Osoba oponující práci:
Procházka, David
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Main aim of this thesis is to analyze factors that affect the amount of impairment of loanreceivables of Central European banks. This thesis also focuses on possible changes in theclassification of financial instruments due to different requirements of IAS 39 and IFRS 9.Research is conducted on 14 Central European banks. The theoretical part is focused onexplanation of expected credit losses and categorization of financial assets under IFRS 9based on the business model and SPPI test.
Klíčová slova:
IFRS 9; IAS 39; ECL; Stage; impairment; FVtPL; FVtOCI; amortized cost; SPPI; business model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 12. 2018
Datum podání práce:
2. 6. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68037_zuka00.pdf [1,22 MB]
Oponentura:
60739_prochazd.pdf [226,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
68037_xnovj88.pdf [190,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68037/podrobnosti