Analýza dopadu přijetí IFRS 9 na středoevropské banky

Autor práce: Zuklínová, Alžběta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novotný, Jan
Osoba oponující práci: Procházka, David

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dopadu přijetí IFRS 9 na středoevropské banky
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Následující práce má za cíl zanalyzovat, na čem závisí doúčtování opravných položekk úvěrovým pohledávkám v prostoru středoevropských bank, zároveň se zaměřuje i napřípadné změny v klasifikaci finančních aktiv plynoucích z rozdílných požadavků IAS 39a IFRS 9. Výzkum je proveden na 14 středoevropských bankách. Teoretická část práce jezaměřena na vysvětlení problematiky očekávaných úvěrových ztrát a kategorizace finančníchaktiv v rámci standardu IFRS 9 na základě stanovení obchodního modelu a SPPI testu.
Klíčová slova: IFRS 9; IAS 39; ECL; Stage; opravné položky; FVtPL; FVtOCI; amortized cost; SPPI; obchodní model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dopadu přijetí IFRS 9 na středoevropské banky
Překlad názvu: Impact of Adoption of IFRS 9 on Central European Banks
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Main aim of this thesis is to analyze factors that affect the amount of impairment of loanreceivables of Central European banks. This thesis also focuses on possible changes in theclassification of financial instruments due to different requirements of IAS 39 and IFRS 9.Research is conducted on 14 Central European banks. The theoretical part is focused onexplanation of expected credit losses and categorization of financial assets under IFRS 9based on the business model and SPPI test.
Klíčová slova: IFRS 9; IAS 39; ECL; Stage; impairment; FVtPL; FVtOCI; amortized cost; SPPI; business model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2018
Datum podání práce: 2. 6. 2019
Datum obhajoby: 14.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68037_zuka00.pdf [1,22 MB]
Oponentura60739_prochazd.pdf [226,21 kB]
Hodnocení vedoucího68037_xnovj88.pdf [190,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68037/podrobnosti