Výdaje na zdravotnictví ve vybraných zemích - srovnávací studie

Autor práce: Naglaková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Osoba oponující práci: Gajdošová, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výdaje na zdravotnictví ve vybraných zemích - srovnávací studie
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou výdajů na zdravotní péči ve čtyřech zemích, jež jsou členy Evropské unie: Rakouska, Španělska, Polska a Bulharska. Kromě analýzy veřejných a soukromých výdajů jsou popsány i zdravotní systémy jednotlivých států, jejich ekonomická a demografická charakteristika. Závěrečná část práce analyzuje závislost celkových výdajů na zdravotní péči na výši hrubého domácího produktu.
Klíčová slova: Systémy zdravotnictví; Financování zdravotnictví; Výdaje na zdravotnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výdaje na zdravotnictví ve vybraných zemích - srovnávací studie
Překlad názvu: Health expenditure in selected countries - comparative study
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with the issue of health care expenses in four countries that are members of the European Union: Austria, Spain, Poland and Bulgaria. Beside the analysis of public and private expenditure, there are also described country-specific health systems, their economic and demographic characteristics. The final part of the thesis analyses the dependence of total health care expenditure on gross domestic product.
Klíčová slova: Health systems; Health financing; Health expenditure

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2019
Datum podání práce: 3. 6. 2019
Datum obhajoby: 18.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68484_nagb00.pdf [1,58 MB]
Oponentura63279_xgaje00.pdf [161,42 kB]
Hodnocení vedoucího68484_maaytova.pdf [201,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68484/podrobnosti