Banks Stress Tests

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Banks Stress Tests
Překlad názvu:
Zátěžové testy bank
Autor práce:
Dušková, Kamila
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Blahová, Naděžda
Osoba oponující práci:
Boháčik, Ján
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžového testování v bankovním sektoru. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část definuje zátěžové testování jako nástroj, který hodnotí připravenost bankovního systému na nepravděpodobné ale možné události. Detailně popisuje přístupy, proces a klasifikaci testování a rizika typická pro bankovní oblast. Druhá kapitola se zaměřuje na zátěžové testy ČNB zveřejněné roku 2018. Součástí kapitoly jsou hypotetické scénáře vývoje ekonomiky s následnou analýzou jejich dopadu do bankovní bilance a do celého bankovního sektoru. Poslední kapitola se věnuje evropským zátěžovým testům s důrazem na testy publikované v roce 2018 orgánem EBA. Kapitola zahrnuje základní popis konstrukce prováděných testů, shrnutí jejich výsledků a vyhodnocení odolnosti evropského bankovního systému.
Klíčová slova:
zátěžové testování; odolnost bankovního systému; zátěžové testy ČNB; bankovní rizika; evropské zátěžové testy; finanční stabilita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 2. 2019
Datum podání práce:
4. 6. 2019
Datum obhajoby:
03.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68906_dusk01.pdf [470,14 kB]
Oponentura:
63362_xbohj17.pdf [118,83 kB]
Hodnocení vedoucího:
68906_blahova.pdf [94,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68906/podrobnosti