Time series analysis of selected pollutants emission in the United Kingdom in years 1990-2016

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Time series analysis of selected pollutants emission in the United Kingdom in years 1990-2016
Autor práce:
Shinkariuk, Egor
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Helman, Karel
Osoba oponující práci:
Čabla, Adam
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the analysis of four pollutants emissions in the UK in different industrial sectors. Data for this thesis were obtained from the British Office for National Statistics. The objective of the thesis is to describe the development of the harmful pollutants emissions time series in the UK in order to evaluate regulatory controls applied in this country. There are two main regulatory frameworks: the EU National Emission Ceilings Directive (NECD) (2001/81/EC) and the Gothenburg Protocol to the UNECE Convention on Long Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP). For the mentioned evaluation, we got data for the period from 1990 to 2016.The thesis is divided into two parts. The first part is dedicated to the theoretical description of the selected statistical methods and the second part is devoted to an application of those methods on the selected time series.Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu časových řad emisi čtyř typů znečisťujících látek ve Velké Británii v různých sektorech průmyslu. Data pro tuto práci byla získána na webových stránkách „Office for National Statistics“.
Klíčová slova:
Emissions; Atmosphere; Pollutants; Time series

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 12. 2018
Datum podání práce:
25. 6. 2019
Datum obhajoby:
27.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68120_shie01.pdf [839,38 kB]
Oponentura:
63527_xcaba02.pdf [70,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
68120_helmank.pdf [69,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68120/podrobnosti