Security Externalities of the Chinese Maritime Silk Road Initiative in the Indian Ocean, with Focus on Sino-Indian Competition

Autor práce:
Burešová, Hana
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Garlick, Jeremy Alan
Osoba oponující práci:
Havlová, Radka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Security Externalities of the Chinese Maritime Silk Road Initiative in the Indian Ocean, with Focus on Sino-Indian Competition
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to provide a clearer understanding of the consequences – here especially security externalities – of the development along the Chinese Maritime Silk Road in the Indian Ocean. There are two aspects of this issue, firstly how Maritime Silk Road Initiative affects small economies perceived by China as strategic, and secondly the threats and opportunities of the Maritime Silk Road and String of Pearls in the waters of Indian Ocean.
Klíčová slova:
Indian Ocean; Maritime Silk Road; Belt and Road Initiative; India; China; Sri Lanka; Security Externalities; Pakistan; Security Dilemma; Security Relations; Economic Statecraft; International Relations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2018

Datum podání práce:
28. 6. 2019

Datum obhajoby:
04.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66821_burh00.pdf [868,96 kB]

Oponentura:
63676_havlova.pdf [65,71 kB]

Hodnocení vedoucího:
66821_garj02.pdf [65,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66821/podrobnosti