Výkaznictví ministerstev ČR v kontextu probíhající účetní reformy veřejného sektoru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Výkaznictví ministerstev ČR v kontextu probíhající účetní reformy veřejného sektoru
Autor práce:
Poutník, Lukáš
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Zelenka, Vladimír
Osoba oponující práci:
Nováková, Štěpánka; Rokos, Luboš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of this thesis is to analyze and critically evaluate the impact of the implemented accounting reform of the Czech public sector since 2010. The subject of the research are accounting data related to the provision of public service 14 ministries in 2010-2018 with emphasis on accrual data based on basic principles and current financial reporting methods. The main aspect of the work is the microeconomic view of the individual financial statements of the ministries, which should be used in accordance with the International Public Sector Accounting Standards to provide accountability to the citizens. Selected methods were used to measure and demonstrate the effect of public sector accounting reform in a number of areas. The most important was the application of accounting methods based on the accrual principle. The format of the financial statements has been closer to International Public Sector Accounting Standards since 2010. Another positive benefit is the easy accessibility of accounting data through the portal of the Ministry of Finance of the Czech Republic to the general public. The great positive contribution of the accounting reform is especially the easy accessibility of accounting data through the portal of the Ministry of Finance of the Czech Republic to the general public.The conclusion of the thesis contains also suggestions of possible directions of further research.
Klíčová slova:
public sector; government institutions; accounting reform; financial reporting; government finance statistics; Ministries of the Czech Republic; Supreme Audit Office; general purpose financial reports; International Public Sector Accounting Standards

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 7. 2019
Datum podání práce:
18. 7. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70212_xpoul04.pdf [1,48 MB]
Oponentura:
64038_Nováková.pdf [207,43 kB]
Oponentura:
64096_Rokos.pdf [2,31 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70212/podrobnosti