The role of Institutions in Economic Development: case of Kazakhstan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The role of Institutions in Economic Development: case of Kazakhstan
Autor práce:
Sidorova, Valeriya
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Maialeh, Robin
Osoba oponující práci:
Špecián, Petr
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
AbstractThere is little evidence in the academic literature on this topic of economic institutions effect of the economic development in Kazakhstan. In this thesis we address this particular problem and identify that the institutions closely correlated with the economic growth in Kazakhstan. We start with a general overview of institutional economic field, make a review of its theories, summarise the results of the most outstanding works in the field and identify potential problems. We characterise Kazakhstan economy and observe positive development in terms of GDP per capita growth, inflation and unemployment reduction. Finally, using ordinary least squares we estimate the relationship between institutional indicators and real output per capita. The results show that control of corruption, government efficiency, rule of law and regulation quality are crucial for economic growth in Kazakhstan. Political stability and freedom of speech (voice and accountability) do not influence the economic growth in Kazakhstan. Keywords: Corruption, Economic growth, Institutions, Kazakhstan, Institutional economicsJEL classification: O430, O530, P260
Klíčová slova:
Corruption; Economic growth; Institutions; Kazakhstan; Institutional economics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 6. 2019
Datum podání práce:
18. 8. 2019
Datum obhajoby:
05.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70133_sidv01.pdf [690,69 kB]
Oponentura:
63886_xspep04.pdf [164,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
70133_xmair900.pdf [108,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70133/podrobnosti