Economics of Wellbeing and Mental Health: A cost-of-illness analysis on Mental Health in Denmark

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Economics of Wellbeing and Mental Health: A cost-of-illness analysis on Mental Health in Denmark
Autor práce:
Becher, Hannah
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Hořejší, Bronislava
Osoba oponující práci:
Hudík, Marek
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The purpose of this thesis was to conduct a cross-sectional cost-of-suboptimal mental well-being analysis which estimates additional healthcare and non-healthcare costs of low and moderate compared to high mental well-being for the Danish society in 2017. Methods from conventional cost-of-illness studies were applied as well as an OLS regression. Necessary data came from a Danish survey on Mental Health and Well-being which was linked to Danish registries. Total healthcare and non-healthcare costs for low and moderate compared to high mental well-being were estimated to be € 1,552.6 million in 2017. Estimated additional costs suggest that it is not enough to merely measure the economic costs of classified mental disorders. Implications for the field of promotion in mental health and well-being were described. Another study has to be carried out to include more cost components.
Klíčová slova:
Economics of Well-being and Mental Health ; Cost-of-illness studies; Mental Well-being

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 3. 2019
Datum podání práce:
24. 8. 2019
Datum obhajoby:
05.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69364_hanb02.pdf [2,77 MB]
Oponentura:
63980_hudikm.pdf [388,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
69364_horejsi.pdf [560,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69364/podrobnosti