Impact of the European Integration on the EU-US Trade. Gravity Model of Trade Approach.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Impact of the European Integration on the EU-US Trade. Gravity Model of Trade Approach.
Autor práce:
Parandiuk, Artem
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Farvaque, Etiene
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This dissertation attempts to investigate the real impact of comprehensive European integration on the trade flows between EU member states and the USA. To do so, the concept of gravity model of trade was applied, due to its universality and high level of utility. The impact of several economic, political, social, historical and geographical factors on the trade relations between countries was investigated. A Panel data was used in the research to test the effects. The investigation was based on a data, which provides the information about trade flows, geopolitical and historical relations between the EU members, the USA, Japan and Brazil for the last seventy years from 1948 till 2017. A data used in the research was taken from the World Integrated Trade Solutions (World Bank), CEPII, Transparency International. Results of the research proved the positive effect of European integration on the trade relations of EU member states not only with other countries of the European Union, but also with non-EU member states. Therefore, the deep and comprehensive integration to the EU has a trade creation effect.
Klíčová slova:
Panel Data ; The USA; PPML; The EU; European Integration; Gravity Model of Trade

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Faculty of International Relations
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 4. 2019
Datum podání práce:
26. 10. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69482_para06.pdf [1,42 MB]
Oponentura:
64489_Farvaque.pdf [105,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
69482_krez01.pdf [2,06 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69482/podrobnosti