Terrorism and migration (The impact of immigration over terrorism with regard to the restrictiveness of migration policies)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Terrorism and migration (The impact of immigration over terrorism with regard to the restrictiveness of migration policies)
Autor práce:
Makaveeva, Kristina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Naiditch, Claire
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This research paper examines the relationship between immigration from ten terrorist-prone countries to ten destination countries in Europe, by exploring the effect of the restrictiveness of migration policies that the immigrants comply with.For this purpose, literature that supports a negative and positive relationship between immigration and terrorism is reviewed, as well as the literature in terms of the positive and negative outcomes for the number of terrorist attacks that arise from the increased restrictiveness of migration policies in Europe.In addition, a quantitative analysis is conducted through a fixed effect regression model, for which data from various sources such as Global Terrorist Dataset, Determinants of International Migration, Migrant International Policy Index and World Development Indicators and are accounted for the ten most terror-prone countries, outlined as such by the Institute for Economics and Peace. The variables which are chosen as controls are derived from the literature review findings and are labour mobility, permanent residence, family reunion, political participation, anti-discrimination, GDP per capita, GINI index and employment.
Klíčová slova:
immigration; terrorism; migration policy restrictiveness; integration policy; DEMIG Determinants of International Migration; WDI World Development Indicators; GTD Global Terrorist Database; terrorist attack; MIPEX Migrants International Policy Index

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Faculty of International Relations
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 4. 2019
Datum podání práce:
12. 11. 2019
Datum obhajoby:
18.12.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69480_makk01.pdf [2,57 MB]
Veřejná příloha:
19449_makk01.pdf [73,57 kB]
Oponentura:
64628_Naiditch.pdf [90,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
69480_krez01.pdf [148,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69480/podrobnosti