GraphQL API test automation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
GraphQL API test automation
Autor práce:
Kolpakova, Alexandra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci:
Doležel, Michal
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Master thesis work is specializing on problematics of implementation of GraphQL Application Programming Interface (API) test automation. The main goal is to compare existing GraphQL API test automation solutions to recommend one that can be used in a real project in a company that experienced a transition from Representational State Transfer (REST) to GraphQL API implementation and is searching for a new test automation approach.The first part of this paper focuses on explaining the important terms. The API role in client-server Web applications architecture style is defined with the HTTP characteristics that enables the communication between the client-side and the server-side. Further chapters give an overview on the REST architecture style and GraphQL technology for API implementation. The next part describes the API testing process, with its main testing activities and challenges.In the following parts of this thesis, the author introduces GraphQL API test automation solutions compatible with the Java programming language. These are then being compared, using the Multiple Criteria Decision Analysis, and the most beneficial solution is recommended to the concrete company that experienced the transition from REST to GraphQL API implementation.
Klíčová slova:
API testing; GraphQL API; GraphQL test automation; REST-assured

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 2. 2019
Datum podání práce:
27. 11. 2019
Datum obhajoby:
29.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68601_qkola01.pdf [2,37 MB]
Oponentura:
64644_qdolm05.pdf [65,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
68601_buchalc.pdf [61,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68601/podrobnosti