Návrh a vývoj frameworku pro vývoj webových aplikací administrativního typu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh a vývoj frameworku pro vývoj webových aplikací administrativního typu
Autor práce:
Feldstein, David
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pavlíček, Antonín
Osoba oponující práci:
Fried, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The objective of the thesis is to create a framework for designing a web based administrativesoftware. What is meant by the web based administrative software is explained in the introduction of the thesis. The main idea behind the framework is finding a balance betweensimplifying the work of the software developer and limiting his possibilities. Anotherbase principle is to build upon something that is well known to allow developers community to easily orientate in the framework. To this cause the Laravel framework will beused since it is most commonly used among the web developers.
Klíčová slova:
Designing and Implementation; Framework; Administrative software; Webdesign; Laravel

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 7. 2019
Datum podání práce:
2. 12. 2019
Datum obhajoby:
24.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70231_feld00.pdf [2,62 MB]
Oponentura:
64634_Fried.pdf [62,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
70231_pavlant.pdf [64,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70231/podrobnosti