The Influence of China in Central Asia: Examining Geostrategic orientations

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Influence of China in Central Asia: Examining Geostrategic orientations
Autor práce:
Pazylova, Aktuigun
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Garlick, Jeremy Alan
Osoba oponující práci:
Shakhanova, Gaziza
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Central Asia plays an important role in China’s “New Great Game”. China’s focus on the region dictated by challenges of the modern world such as security threats, shortage of natural resources, and intensification of the international community regarding Human Rights protection. Central Asia as an unstable region is not in a position for equal partnership with China. The Xinjiang issue of China is the main deterrent of improved cooperation between China and Central Asia. This provides grounds for China to increase its geostrategic influence in the region via economic expansion. By employing mainly the theories of geopolitics, this thesis aims to illustrate how possibly China’s geostrategy affects political and socio-economic situations in the Central Asian states. With discourse analysis focused on explaining the Chinese perception of itself and the world, its intention and goal, I argue that China’s influence in Central Asia could result in unfavorable scenario for both.
Klíčová slova:
Central Asia; Xinjiang issue; China; Theory of geopolitics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2018
Datum podání práce:
5. 12. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.