Dynamika multirodinných firem- Exploratorní případová studie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dynamika multirodinných firem- Exploratorní případová studie
Autor práce:
Fialová, Magdaléna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kubíček, Aleš
Osoba oponující práci:
Jurek, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This Master’s Thesis is concentrated on the theory of family firms in comparisons with multifamily family businesses where is not only one but where are two or more families included. The theory of multifamily family firms is not yet analyzed enough and it remains unclear. For example we can ask if we can consider as a multifamily family business a type of firm, which was founded by several unrelated owners who has been very close friends for many years, though, and who calls themselves a family. This exploratory case study focuses on a company owned by seventeen owners where non of them has got a major ownership interest. Only two groups of these owners are blood related – one group includes two brothers and the second one is formed by two cousins and a brother-in-law. In conclusion we can say that according to the family and multifamily family firms theory, this kind of firm is also possible to consider as a multifamily family business.
Klíčová slova:
firm; multifamily family business; single case; case study; research; Family business

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 8. 2019
Datum podání práce:
10. 12. 2019
Datum obhajoby:
27.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71224_fiam00.pdf [675,15 kB]
Oponentura:
65124_xjurm22.pdf [485,91 kB]
Hodnocení vedoucího:
71224_xkuba09.pdf [388,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71224/podrobnosti