Francouzsko-alžírské vztahy a jejich dopad na mezinárodní vztahy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Francouzsko-alžírské vztahy a jejich dopad na mezinárodní vztahy
Autor práce:
Nechvátalová, Anita
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Veselý, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Eichler, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vzájemnými vztahy Francie a Alžírska od roku 1830, kdy se Alžírsko stalo francouzskou kolonií až do současnosti. Cílem práce je analyzovat vývoj těchto vztahů a potvrdit či zamítnout hypotézu, zda společná koloniální minulost ovlivnila zásadním způsobem současné vztahy těchto dvou zemí. Práce se na úvod zabývá obdobím, kdy bylo Alžírsko pod koloniální nadvládou Francie, popisuje toto období a působení Francie. Pokračuje obdobím alžírské války za nezávislost, osvobozením Alžírska od koloniální nadvlády a dále se zabývá rozborem vzájemných vztahů obou zemí už v době, kdy mezi nimi nebyl závislý vztah kolonie a kolonizátora. Práce končí současností a aktuální situací mezi oběma zeměmi.
Klíčová slova:
Kolonialismus; Alžírsko; Koloniální politika Francie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 9. 2019
Datum podání práce:
23. 4. 2020
Datum obhajoby:
26.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70378_neca00.pdf [720,28 kB]
Oponentura:
65636_eicj01.pdf [60,23 kB]
Hodnocení vedoucího:
70378_ves.pdf [60,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70378/podrobnosti