The Phenomenon of Euroscepticism – A Comparative Analysis of the Federal Republic of Germany and the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Phenomenon of Euroscepticism – A Comparative Analysis of the Federal Republic of Germany and the Czech Republic
Autor práce:
Brandes, Henner
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Garlick, Jeremy Alan
Osoba oponující práci:
Kočí, Kateřina
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis aims to shed light on the phenomenon of Euroscepticism, while comparing its differing origins and manifestations in the Federal Republic of Germany and the Czech Republic. The central research question hereby is as follows: How does the practice of Euroscepticism differ in Germany and the Czech Republic? In order to explain the different characteristics in greater detail, it is therefore important to firstly explain the concept of Euroscepticism itself, while examining its differing typology, origins and peculiarities. Subsequently, both countries will be introduced, focusing on their main right-wing Eurosceptic movements: Germany’s Alternative für Deutschland and Czechia’s Občanská demokratická strana. Due to their size, these parties function as appropriate exemplary representations for their countries and simultaneously offer an appropriate common base for the subsequent comparison. It is hereby the Eurosceptic character that is going to be analyzed primarily. Finally, both countries face a comparison, outlining the key similarities and differences.
Klíčová slova:
euroscepticism; Czech Republic; comparative analysis; Germany

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 6. 2019
Datum podání práce:
23. 4. 2020
Datum obhajoby:
26.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70064_brah02.pdf [664,92 kB]
Oponentura:
65653_xcmak01.pdf [65,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
70064_garj02.pdf [64,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70064/podrobnosti