Nezaměstnanost a dosažené vzdělání - analýza

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nezaměstnanost a dosažené vzdělání - analýza
Autor práce:
Harudová, Magdalena
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Polívková, Jana
Osoba oponující práci:
Chadimová, Kateřina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vztahu nezaměstnanosti a úrovně dosaženého vzdělání obyvatelstva. Okrajově se dotýká i dalších vlivů působících na míru nezaměstnanosti v České republice i v jednotlivých krajích. Využívaná data jsou získaná z databáze Českého statistického úřadu. Jedná se tak o sekundární data získávaná za pomoci metody data mining, jejichž analýza probíhala v programu MS Excel. Cílem práce je zjistit, zda existuje závislost mezi nezaměstnaností a vzděláním v České republice.
Klíčová slova:
Vzdělání; Analýza dat; Nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2019
Datum podání práce:
24. 4. 2020
Datum obhajoby:
03.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70743_harm06.pdf [944,09 kB]
Oponentura:
66802_chak10.pdf [67,99 kB]
Hodnocení vedoucího:
70743_polivkov.pdf [64,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70743/podrobnosti