Nezaměstnanost a dosažené vzdělání - analýza

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nezaměstnanost a dosažené vzdělání - analýza
Autor práce:
Harudová, Magdalena
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Polívková, Jana
Osoba oponující práci:
Chadimová, Kateřina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This final thesis deals with analysis of relationship between unemployment and educational attainment of the population. Marginally discusses other effects on the unemployment in Czech republic and individual regions as well. Used data are retrieved from the database of Czech Statistical Office. Data are secondary and obtained by the method data mining, and their following analysis was in MS Excel program. The aim of the thesis is find out if exist dependence between unemployment and education in Czech republic.
Klíčová slova:
Analysis; Unemployment; Education

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2019
Datum podání práce:
24. 4. 2020
Datum obhajoby:
03.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70743_harm06.pdf [944,09 kB]
Oponentura:
66802_chak10.pdf [67,99 kB]
Hodnocení vedoucího:
70743_polivkov.pdf [64,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70743/podrobnosti