Competitive advantage for a bank that opens itself to Virtual Currency businesses – game theory

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Competitive advantage for a bank that opens itself to Virtual Currency businesses – game theory
Překlad názvu:
Konkurenční výhoda pro banku, která se rozhodne poskytovat služby krypto podnikům – teorie her
Autor práce:
Bok, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Jedlinský, Jakub
Osoba oponující práci:
Valík, Lubomír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce analyzuje vztah krypto podniků a bank. Banky všude po světě mají dnes tendence se těmto krypto podnikům vyhýbat a označují je za rizikové zákazníky. Cílem této práce bylo pokusit se zjistit, zda by bance mohlo přijímání těchto zákazníků přinést konkurenční výhodu. Tato práce se dělí na čtyři kapitoly. První kapitola popisuje současnou situaci krypto podniků ve vztahu k bankám ve světě a slouží jako úvod do celé problematiky. Tato kapitola také definuje hlavní důvody neochoty bank přijímat krypto podniky. Druhá kapitola porovnává situaci krypto podniků s konopným průmyslem, který donedávna čelil podobným obtížím. Třetí kapitola se věnuje teorii her a je v ní popsán a sestaven model užitý pro výpočet konkurenční výhody v modelových situacích. Poslední kapitola se zaměřuje na trh České republiky a zjišťuje, zda by některá z bank operujících v České republice mohla získat konkurenční výhodu poskytováním svých služeb místním krypto podnikům. Výsledky této práce naznačují, že konkurenční výhoda pro banku z přijímání krypto podniků může existovat, ale pro banky není moudré, ani výhodné začít přijímat krypto podniky jako zákazníky bez nutné přípravy. Situace v České republice naznačuje existenci takové konkurenční výhody, jelikož se tři banky již oddělily od ostatních a jsou ochotny přijímat většinově krypto podniky jako zákazníky, zatímco většina bank se jim spíše vyhýbá.
Klíčová slova:
Konkurenční výhoda; Banka; Teorie her; Krypto podniky; Kryptoměny

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2019
Datum podání práce:
24. 4. 2020
Datum obhajoby:
27.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70574_bokm00.pdf [1,30 MB]
Veřejná příloha:
20133_bokm00.xlsx [29,58 kB]
Oponentura:
66026_vall02.pdf [64,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
70574_xjedj08.pdf [64,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70574/podrobnosti