Koučink jako metoda rozvoje zaměstnanců – porovnání vnímání executive koučinku mezi americkými a českými zaměstnanci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Koučink jako metoda rozvoje zaměstnanců – porovnání vnímání executive koučinku mezi americkými a českými zaměstnanci
Autor práce:
Hulcká, Elena
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Čermáková, Elvíra
Osoba oponující práci:
Krupka, Lukáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem executive koučinku jakožto metody rozvoje vysoce postavených zaměstnanců nebo manažerů s vysokým potenciálem. Konkrétně práce porovnává situaci v České republice a ve Spojených státech amerických. Cílem této práce je porovnat vnímání a aktivní využívání executive koučinku ve dvou zmiňovaných zemích, s přihlédnutím k rozlišným kulturním rysům těchto dvou společností. Pro splnění cíle byl proveden kvantitativní výzkum mezi českými a americkými manažery. Práce uvádí do teorie a historie koučinku, vymezuje koučink oproti ostatním oborům a popisuje průběh executive koučinku. Dále práce analyzuje vliv kulturních paradigmat na koučování a komparuje současnou situaci v obou zemích.
Klíčová slova:
executive koučink; koučování; kulturní vlivy; Hofstede; USA; ČR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 9. 2019
Datum podání práce:
24. 4. 2020
Datum obhajoby:
04.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70416_hule00.pdf [1,99 MB]
Oponentura:
65467_xkrul14.pdf [65,30 kB]
Hodnocení vedoucího:
70416_cere02.pdf [63,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70416/podrobnosti