Russian sanctions

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Russian sanctions
Překlad názvu:
Ruské sankce
Autor práce:
Malygin, Petr
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Čajka, Radek
Osoba oponující práci:
Taušer, Josef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
V této práci budou krátce popsány na příkladech důvody uvalení sankcí a budou zohlednuty současné sankce uvalené EU, USA a dalších zemí, stejně jako ruské protiprávní sankce uložena jako reakce na Západní země. Hlavním předpokladem je, že protiopatření měla na ruskou ekonomiku větší dopad ve srovnání s sankcemi, které byly v první řadě uplatňovány na Ruskou federaci. Většina z informací vyplývá, že první a druhé kolo sankcí ze Západních zemí, měly velmi konkrétní dopad vzhledem k tomu, že ruské proti-sankce mají jednoznačně negativní vliv na dobré životní podmínky průměrné ruské domácnosti, které mohli by mít jiný vliv na ruskou ekonomiku však Ruské Federace také čelí poklesu ceny ropy. Jedním z hlavních důvodů výběru tohoto tématu je to, že Rusko stále čelí důsledkům svých rozhodnutí a já jsem musel zjistit, jaký je přesný účinek Krymské krize. A abych pochopil, co se stalo s ruskou ekonomikou, musel jsem analyzovat různé zdroje, abych je porovnal a sestavil data. V tomto dokumentu se důkladně podíváme na sankce EU vůči Rusku a ruským protiprávním opatřením. Důvod, proč jsme tak podrobně budeme probírat sankce EU je proto, že většina sankcí vůči Rusku byly realizovány členy EU a dalších zemí buď s tím souhlasí anebo neimplementují to. Proto USA, Kanadské, Australské sankce budou ještě zmíněny v dalším textu, však zaměříme především na sankce EU vůči Rusku a naopak, když budeme mluvit o ruských protiprávních sankcích,ukážeme jejích dopad na EU.
Klíčová slova:
Sankce; Protiprávni sankce; Ruská ekonomika; Krýmská krize

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 2. 2019
Datum podání práce:
24. 4. 2020
Datum obhajoby:
28.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68692_malp05.pdf [1,07 MB]
Oponentura:
66803_tauser.pdf [63,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
68692_xcajr01.pdf [61,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68692/podrobnosti